ติดต่อเรา

  • อาคารมหิดลอดุลยเดช เลขที่ 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา 90000
  • โทร 0-7432-3431 โทรสาร 0-7432-3285
  • saraban-region12@moph.go.th