ตรวจราชการและนิเทศงาน

กำหนดการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2562  💡
ลำดับ จังหวัด วันเดือนปี
1 สตูล 22 - 24 พฤษภาคม 2562
2 ตรัง 29 - 31 พฤษภาคม 2562
3 ปัตตานี 12 - 14 มิถุนายน 2562
4 ยะลา 26 - 28 มิถุนายน 2562
5 พัทลุง 3 - 5 กรกฎาคม 2562
6 นราธิวาส 10 - 12 กรกฎาคม 2562
7 สงขลา 24 - 26 กรกฎาคม 2562
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ
  • กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2562 จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม  2562
ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ
กำหนดการ ผลการดำเนินงานรับการตรวจราชการ ไฟล์นำเสนอสรุปผลตรวจราชการ

55,208 total views, 2 views today