การประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Master plan ) ภาคใต้ ( จังหวัดชายแดนใต้ ) ระยะ 4 ปี

การประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Master plan ) ภาคใต้ ( จังหวัดชายแดนใต้ ) ระยะ 4 ปี

รายละเอียดการประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Master plan ) ภาคใต้ ( จังหวัดชายแดนใต้ ) ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) ณ ห้องประชุมบอยเลอร์ โรงแรมที อาร์ ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา     20 ก.พ.60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น