การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2560

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง     21 ก.พ.60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น