คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1323/2561 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • koth
  • 07/11/2018
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1323/2561 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข