คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก  Minimally Invasive Surgery (MIS) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) เขตสุขภาพที่ 12

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น