คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1641/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (โรคพิษสุนัขบ้า) เขตสุขภาพที่ 12

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น