คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดนราธิวาส

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น