เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  • wkongthong
  • 07/01/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมิน รพ.สต.คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ลำดับ รายการ ไฟล์
1 แนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 2562 Download
2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว Download
3 Empowering Evaluation for PC Download
4 รพ.สต.ติดดาว เภสัช Download
5 หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี Download
6 หมวด 2 ติดดาว เขต 12 ปี 62 Download
7 หมวด 3 บุคลากร Download
8 หมวด 4 แนวทางการพัฒนา 62 Download
9 หมวด 4.7.2 เกณฑ์ IC Download
10 หมวด 4.7.3 LAB Download
11 หมวด 4 ระบบบริการ Download
12 หมวด 4.4 ฟอร์มให้คะแนน แพทย์แผนไทย 62 Download
13 หมวด 4.4 แพทย์แผนไทย 62 สรุป Download
14 หมวด 5 5.1 รพ.สต.ติดดาว ปี 62 Download
15 หมวด 5 5.3 นวัตกรรม Download