คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 564/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563

  • koth
  • 12/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 564/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563