โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Bed Vacation Rajamangala Hotel อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • wkongthong
  • 30/07/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Bed Vacation Rajamangala Hotel อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

…………………………………………………………………….
>>> Slide ข้อมูล สรุปตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 <<<<<
…………………………………………………………………….
>>> Slide ข้อมูลนำเสนอ <<<
…………………………………………………………………….
>>> ใบงาน แผนขับเคลื่อน <<<