คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1136/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี เหตุชุมนุมทางการเมือง

  • koth
  • 06/11/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1136/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณี เหตุชุมนุมทางการเมือง