คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 27/2563 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรองเป็นครั้งคราว

  • koth
  • 09/11/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 27/2563 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯ เป็นพนักงานขับรถยนต์สำรองเป็นครั้งคราว