คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1076/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (All Hazard) เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 05/05/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1076/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (All Hazard) เขตสุขภาพที่ 12