ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจ ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร

  • koth
  • 06/05/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจ ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร