ประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด (เฉพาะกิจพิเศษ) ผ่านช่องทางการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการจากสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่

  • wkongthong
  • 30/08/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด (เฉพาะกิจพิเศษ) ผ่านช่องทางการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการจากสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่