สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

  • koth
  • 30/08/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564