ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

  • koth
  • 14/01/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา