ประกาศวันและเวลา การคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565

  • koth
  • 24/06/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศวันและเวลา การคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565