โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 • koth
 • 30/01/2023
 • ไม่มีหมวดหมู่
 • ปิดความเห็น บน โครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมภายในงาน

วันที่ 31 มกราคม 2566

 • นำเสนอ VTR “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของเขต 12”
 • พิธีเปิดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 โดย นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • บรรยายพิเศษ “นวัตกรรม สร้างสุข ยุคดิจิทัล เขต 12” โดย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
 • เยี่ยมชมบูธ “R12 Smart Cycle”
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กับ Service Plan และ e-Health
 • เสวนากลุ่มเรื่อง “นวัตกรรม สร้างสุข ยุคดิจิทัล”
 • บรรยาย/เสวนา/นำเสนอ “นวัตกรรม สร้างสุข ยุคดิจิทัล & ทำยังไงให้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงิน” งาน Service Plan
  ดำเนินรายการโดย นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
 • บรรยาย/เสวนา/นำเสนอ “นวัตกรรม สร้างสุข ยุคดิจิทัล & ทำยังไงให้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงิน” งานปฐมภูมิ
  ดำเนินรายการโดย นพ.เดชา แซ่หลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
 • บรรยาย/เสวนา/นำเสนอ “นวัตกรรม สร้างสุข ยุคดิจิทัล & ทำยังไงให้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงิน” งานดิจิทัล
  ดำเนินรายการโดย นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
 • สรุปผลการประชุมจากการประชุมห้องย่อยและแลกเปลี่ยนความเห็น
  นำเสนอโดย ผู้แทนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 • สรุปผลการประชุมภาพรวม โดย นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
 • บรรยายเรื่อง “Digital Transformation ในระบบสุขภาพ” โดย ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • บรรยายเรื่อง “ทำงานยังไง ให้ได้รางวัลที่ 1” โดย นพ.รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี