ประกาศรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567

  • koth
  • 22/03/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2567