คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3210/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.2561

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3210/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.2561

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3210/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ.2561 Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น