คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4125/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12  ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4125/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4125/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น