คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณืการเงินการคลัง และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี

คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณืการเงินการคลัง และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น