คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1494/2560 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสักนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 พ.ย.60 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น