ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 21/04/2022
  • ข่าวทั่วไป, ข่าวพัสดุ
  • ปิดความเห็น บน ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

464 total views, 1 views today