คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 574/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(All Hazard) เขตสุขภาพที่ 12

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 10/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 574/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(All Hazard) เขตสุขภาพที่ 12

4,777 total views, 2 views today