คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4224/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4224/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4224/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12

Ad Hoc

3,268 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น