ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

และกำหนดทิศทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง

เอกสารนำเสนอสรุปตรวจราชการ

  • คณะ 1
    • คณะที่ 1 รอบที่ 1 ปี 2561  PDF, PTT
  • คณะ 2
    • คณะ 2 รอบที่ 1 ปี 2561    PDF , PTT
  • คณะ 3
    •  คณะ 3 รอบที่ 1 ปี 2561    PDF ,PTT

หนังสือ

3,086 total views, 3 views today