ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12  ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561

ข้อมูลประกอบจัดทำแผนงานโครงการ 

ข้อมูลอื่นๆ

ยุทธศาสาสตร์ 62_House Model

Onepage_เข้มมุ่งยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มคณะฯ

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต

1.ข้อมูลการจัดทำแผน
2.ข้อมูลทั่วไป+HDC+ตรวจราชการ
3.แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี+แผนสำนักงานเขต+
4 PA61
5.แบบฟอร์มเข็มมุ่งเขต วันที่ 4
6.House Model PA
7.Form Houes Model
8.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 12

ข้อมูลผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561

-คณะ 1

-คณะ2

-คณะ3

มุมมองปัญหาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 โดยศูนย์วิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-มุมมองปัญหาเขตสุขภาพที่ 12 ผอ.บุญแสง

-มุมมองปัญหาเขตสุขภาพที่ 12 คร.12

-มุมมองปัญหาสุขภาพ(จิต) เขตสุขภาพที่ ๑๒ พญเพรชดาว

-ประเด็นสุขภาพที่สำคัญ สปสช เขต12

แผน จชต. 2562

สคร.12 _ ปฐมพร

-สุขภาพจิตเขต๑๒

 

4,323 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น