การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • วุฒิชัย ว่องไว
  • 07/12/2018
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการภาคภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ DownLoad ผตร.
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี และจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากสมองตายและดวงตา เดือน ตุลาคม 2561 DownLoad ผตร.
 วาระที่ 2
 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 DownLoad COO
 วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 DownLoad พญ.นิตยา
3.2 งบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 DownLoad ศบ.สต
3.3 ผลการดำเนินงานไตรมาส ๑/๒๕๖๒
       3.3.1 CSO  ปธ.CSO
      3.3.2 CIO DownLoad ปธ.CIO
      3.3.3 CFO       DownLoad ปธ.CFO
                – Total Performance Score2561 DownLoad
      3.3.4 CHRO DownLoad ปธ.CHRO
      3.3.5 CPPO ปธ.CPPO
                – มารดาตาย DownLoad
                – วัคซีนปัตตานี DownLoad
      3.3.6 CGO DownLoad ปธ.CGO
3.4 ผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ของทุกจังหวัด สสจ.เขต12
      3.4.1 พัทลุง DownLoad
      3.4.2 นราธิวาส DownLoad
     3.4.3 สตูล DownLoad
     3.4.4 ปัตตานี DownLoad
     3.4.5 สงขลา DownLoad
     3.4.6 ตรัง DownLoad
     3.4.7 ยะลา DownLoad
วาระที่ 4
 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดทำแผนงานโครงการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 DownLoad ศบ.สต.
4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๑๒ DownLoad COO
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ผตร.
5.2 แนวทางระบบการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ DownLoad ปธ.ยาเสพติด
5.3 Service initiative management model DownLoad
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 มายัง E-mail cioregion12@gmail.com เท่านั้น

2,940 total views, 1 views today