การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
เรื่องก่อน วาระ
– แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง และเข้ามารับตำแหน่งในเขตสุขภาพที่ 12 Download ผตร.
 วาระที่ 1
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

 1.1   เรื่องจากประธาน

– สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ขอบคุณในการจัดส่งคณะแพทย์ร่วมโครงการฯ

– แผนสนับสนุนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามความต้องการเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

ผตร.
 วาระที่ 2
 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 Download COO
 วาระที่ 3
เรื่องติดตาม
3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พญ.นิตยา
วาระที่ 4
4.1 ผลการประชุม 5×5 ครั้งที่ 1/2562 Download CFO
4.2 การดำเนินงานควบคุมการระบาดโรคหัด
       -จังหวัดยะลา  Download สสจ.ยะลา
       -จังหวัดปัตตานี  Download สสจ.ปัตตานี
       -จังหวัดนราธิวาส  Download สสจ.นราฯ
4.3 แผนการดำเนินงาน HAIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download CIO
4.4 การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ปฐมภูมิ
4.5 สถานการณ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหามารดาตาย  Download ปธ MCH Board
4.6 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยชายแดนใต้ (ลูกจ้าง)  Download ศบ.สต.
4.7 การเตรียมการรับปลัดกระทรวงฯ ของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง   ในวันที่ 18 พ.ย. 61
วาระที่ 5
5.1 การก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลละงู จ.สตูล  Download
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 การดำเนินงานธนาคารโลหิตในเขตสุขภาพที่ 12  Download

ปธ. ธนาคาร

เลือดเขต 12

  • วาระการประชุม Download

หมายเหตุ :  ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มายัง E-mail cioregion12@gmail.com เท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *