คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1284/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 01/06/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1284/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12