คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 724/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 27/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 724/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12