หน้าแรก


   


ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 3, 2017 / ข่าวประชุม

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่...
Read More
พฤศจิกายน 3, 2017 / ข่าวประชุม

การประชุมจัดทำแผนงบดำเนินงาน 61 ชายแดนใต้

ประชุมจัดทำแผนงบดำเนินงาน 61 ช...
Read More
พฤศจิกายน 3, 2017 / ข่าวประชุม

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2561

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตส...
Read More
พฤศจิกายน 3, 2017 / ข่าวประชุม

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2561

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตส...
Read More
พฤศจิกายน 3, 2017 / ข่าวประชุม

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 10/2560

การประชุม คณะกรรมการบริหารเขตส...
Read More
พฤศจิกายน 8, 2017 / ข้อมูล CSO, ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนา Service plan 5 ปี 61-65

แผนพัฒนา Service plan 5 ปี 61-...
Read More
พฤศจิกายน 8, 2017 / ข้อมูล CIO, ข้อมูลทั่วไป

PA 2561 house model และ action plan 2561

PA 2561 house model และ action...
Read More

รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย
ภาพกิจกรรม