คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1419/2563 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  • koth
  • 23/12/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1419/2563 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข