หน้าแรก


   


ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3
พฤศจิกายน 29, 2017 / ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งกำหนดการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้้าราชการ

แจ้งกำหนดการคัดเลือกเพื่อรับย้...
Read More
พฤศจิกายน 2, 2017 / ข่าวพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร...
Read More
มีนาคม 13, 2018 / ข่าวประชุม

ป้องกัน: ประชุมสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่...
Read More
1 2 3 7
กุมภาพันธ์ 2, 2018 / ข้อมูลทั่วไป

ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โ...
Read More

รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย
ภาพกิจกรรม