สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  • koth
  • 18/05/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่