คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1580/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 30/06/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1580/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12