คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 26/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯเป็นพนักงานขับรถยนต์สำรองเป็นครั้งคราว

  • koth
  • 27/10/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 26/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฯเป็นพนักงานขับรถยนต์สำรองเป็นครั้งคราว