ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปล้ดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 12/06/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปล้ดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12