คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2835/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดเครื่องไตเทียมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 31/10/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2835/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดเครื่องไตเทียมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12