คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3978/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3978/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 23/11/2018
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3978/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย (Ad Hoc Mediation Team) เขตสุขภาพที่ 12