คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2019/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2562

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2019/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2562

  • koth
  • 05/07/2019
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2019/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2562