การประชุมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560

การประชุมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560

กำหนดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตามแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 •  Score summary starhos61_Final
 
 • คู่มือการประเมิน รพ.สต.ติดดาว61
 
 • ทิศทางการขับเคลื่อน ติดดาวเขต 12
 
 • ปฐมภูมิ_,มอบนโยบาย_081260
 
 • รพ.สต ติดดาว ปรับใหม่ 2122560.
 
 • แบบการให้คะแนน แพทย์แผนไทย 
 
 • เอกสารเพิ่มเติมให้ครู ข 
 
 • หมวด1_บริหาร
 
 • หมวด 1_1.3.2. การจัดการอาคาร สถานที่ GREEN&CLEA…​​
 
 • หมวด 2 ติดดาว เขต 12 ปี 61
 
 • หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 
 • หมวด 4 IC_รพ.สต.ติดดาว 61
 
 • หมวด 4_5_IT_07_12_60
 
 • หมวด 4_LAB
 
 • หมวด 4_ระบบยาstashospRxEdit
 
 • หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภทFinal 14 10 17 
 
 • หมวด 4 บริการแพทย์แผนไทย 
 
 • หมวด 4_4.2.1+4.2.5 OPD+NCD+แผนไทย_ภาคผนวก_Final 14.10.17  
 
 • หมวด 4_การลงข้อมูล Electronic file_ภาคผนวก_Final 14.10.17
 
 • หมวด 5_ผลลัพธ์
 

 

10,963 total views, 10 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น