คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 23/2563 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • koth
  • 11/09/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 23/2563 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ