โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (SANDBOX) เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 • wkongthong
 • 30/03/2021
 • ไม่มีหมวดหมู่
 • ปิดความเห็น บน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (SANDBOX) เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Workshop การปฎิรูปเขตสุขภาพที่ 12

 1. Prima-NICS ( ปฐมภูมิ, NCD, Stroke, IMC, CKD, STEMI )
 2. การดูแบผู้สูงอายุ
 3. EID โรคอุบัติใหม่
 4. Seamless Refer
 5. Provincial Node
 6. Merging ( รพ.หาดใหญ่ – รพ.นาหม่อม, รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ – รพ.ระแงะ )
 7. ยกระดับบัตรทอง มะเร็งรักษาฟรี
 8. Sandbox บุคลากร
 9. Sandbox สารสนเทศ
 10. Sandbox การเงินการคลัง
 11. Sandbox ผู้นำและการอภิบาลระบบ