คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 12/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี และตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ

  • koth
  • 22/06/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 12/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี และตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ