ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 27/06/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12