ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 11/08/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้นสังกัดเขตสุขภาพที่ 12